סמ"ר

ז"ל

הדליקו נר

01.1.1980-7.10.2000

אני כיוצא חיל הנדסה ששירת כ25 שנה בחיל הנדסה מצטרף מצדיע ומדליק נר לזכרו של אברהם ז"ל, תהיה נפשו צרורה בצרור החיים.

01.1.1980-7.10.2000

כותבים לנו על בני

שמכם*
תוכן*
דוא"ל (לא יופיע באתר)

הדליקו נר לזכרו

שמכם*
דוא"ל (לא יופיע באתר)