סמ"ר

ז"ל

הדליקו נר

01.1.1980-7.10.2000

אזכור אותך בני עד לרגע האחרון בו יש נשימה באפי, אותך ואת אחי בנימין שלחמתם למען נחיה בארץ הזאת. כי אין לנו ארץ אחרת. כשאני אומר זאת חוויתי זאת על בשרי בחפשי אותך במרחבי הגלובוס וכאשר פגשתי בנציגי האומות שא"אוהבות אותנו" למען האינטרסים שלהם.

01.1.1980-7.10.2000

כותבים לנו על בני

שמכם*
תוכן*
דוא"ל (לא יופיע באתר)

הדליקו נר לזכרו

שמכם*
דוא"ל (לא יופיע באתר)