סמ"ר

ז"ל

הדליקו נר

01.1.1980-7.10.2000

מה אברך לו במה יבורך? זה הגבר?-שאל המלאך. הנער הזה עכשיו הוא מלאך לא עוד יברכוהו לא עוד יבורך. אלוהים אלוהים אלוהים… לו אך ברכת לו חיים

01.1.1980-7.10.2000

כותבים לנו על בני

שמכם*
תוכן*
דוא"ל (לא יופיע באתר)

הדליקו נר לזכרו

שמכם*
דוא"ל (לא יופיע באתר)